Čertův náramek

 

Kraj: Plzeňský 

Okres: Klatovy

GPS souřadnice: 49.3927583N, 13.7521222E

 

Čertův náramek naleznete zde:

https://mapy.cz/s/cunehubome

Tlapky mne nesly zasněženou lesní cestou. Chvost se vrtěl radostí do kroku a celé mé já si užívalo výhledy, které mu okolní příroda nabízela. Všude, kam očadla dohlédla, byly peřinky bílého snížku. Co chvilku jsem merčil přes pole vísku, co chvilku jsem prozkoumával remízek, kterých jsem potkal nespočet. Krajina, kterou jsem procházel, jako by mne očarovala. Jsem zvyklý běhat do kopců a kopečků, jsem zvyklý běhat lesem i mezi poli. Jenže příroda, kterou jsem nyní tlapkal, byla úplně jiná, než jakou běžně navštěvuji.

Nebyly to jen vyhlídky a spousta remízků, které jsem míjel. Klikatící se cesta mne vedla všude, jenom ne za famfrňákem. Ve chvíli, kdy jsem si myslel, že mám správný směr, se cesta opět stočila a vedla mne jinam. Chvilku jsem tlapkal do mírného kopečka, chvilku z kopečka. Přechody byly stejně časté, jako zatáčky na cestě.

Netrvalo dlouho a dotlapkal jsem na velkou cestu. Pole a remízky jsem měl za chvostem a před sebou jsem měl tolik cest a cestiček, že jsem nevěděl, kudy se vydám dříve. Nebyly to však jen cestičky, které mne na místě zaujaly. Stál jsem před velkou tabulí. Tabulí, která byla tak hustě popsaná, že jsem musel počkat na člobrdici, aby mi přečetla, co se na tabuli píše.

To bych nevěřil, kolik informací tabule obsahuje. Mne však zaujala hned první slova člobrdice. Čertův náramek. Tato slova mi zněla v kebuli celou dobu, co mi člobrdice četla z tabule. Co četla dále, to jsem nevnímal. Mne stačila první dvě slova a věděl jsem, kam mne tlapky zanesou.

Vím, že s čerty nejsou žerty. Vy ale moc dobře víte, že co je čertovské, to mne láká dvojnásob. Ze začátku jsem se podobných míst bál, ale když jsem přišel na to, že na nich čerti nejsou, rád se na čertovská místa vydávám. A kdybych na čerta narazil? To snad jen čert ví, co bych dělal. Ale asi bych si s nimi zalumpačil. To by mohla být legranda.

Po chvilce, která mi připadala jako věčnost, se člobrdice konečně pohnula. Nevím, kam chtěla jít. Mne stačil její sotva znatelný pohyb a už jsem svištěl s větrem o závod, přímo za famfrňákem do prudšího, zato krátkého kopečka. Prosvištěl jsem mezi stromy, prosvištěl jsem loukou. Zasvištěl jsem mezi další stromy a v mžiku jsem byl na vyhlídce. V tu chvilku se tlapky zastavily. Takové kopce, to jsem dlouho nemerčil. Člobrdice říkala, že až na Šumavu koukám, možná že ještě dál.

Sotva jsem se dokochal vyhlídkou, vyrazil jsem kupředu. Tlapky mne neomylně nesly lesní cestou stále kupředu. Famfrňák jsem měl v pohotovosti a ušadla na stopkách. Tlapky jsem nechal nést celé mé zvědavé já k mému čertovskému cíli.

Protlapkal jsem podél mladých rozčepýřených stromků a ocitl se na místě, kde byla spousta pidi stromků. Tady očadla zmerčila pěšinku. Uzounkou pěšinku vedoucí do kopečka. Kopečka sice malého, zato poněkud prudšího. Po několika skocích jsem byl na kopečku a stál jsem u obřích kamenů. Jen ta člobrdice. Ta se nahoru ne a ne dostat. Není se však čemu divit, pěšinka, která je plná kamenů, pěkně klouže. A člobrdice není takový skokan, jako jsem já.

Měl jsem spoustu času na prohlídku okolí. Husté pidi stromky za kameny, ty mne nechávaly v klidu. Zato kameny, to byla jiná. Věděl jsem, že jsem v cíli. Věděl jsem, že žádného čerta nepotkám. Také jsem ovšem věděl, že pokud by tu přeci jen nějaký čert byl, bude u kamenů, které ho budou nejen maskovat. Ke všemu mu poskytnou parádní vyhlídku. Vyhlídku parádnější, než parádní, ze které jsem se kochal vysokými kopci já. Vždyť jsem také o několik metrů výš a ve výhledu mi již vůbec nic nebrání.

Než ke mne došla člobrdice, stihnul jsem kameny důkladně prozkoumat. Co chvilku jsem svištěl kolem, co chvilku jsem na kameny hupsnul. Famfrňák prozkoumal i ty nejmenší skulinky, které jsem zmerčil. Ušadla jsem měl celou dobu na stopkách, ani ta čerta neslyšela. Myslím, že Čertův náramek nemá s čerty nic společného. Možná jen tu po čertech hezkou vyhlídku.

 

Čertův náramek naleznete mezi obcemi Kadov a Slatina. Jde o několik žulových balvanů ledabyle naskládaných na sobě. K Čertovu náramku dojdete lesní cestou, posléze pěšinkou.  Z místa je i krásný výhled do okolí i na Šumavu.